Tôi đánh giá cao về chất lượng và giá cả các sản phẩm được gia công bởi HAVIAS. Công ty có quy trình kiểm soát chất lượng rất chặt chẽ và đáp ứng những yêu cầu khắt khe của chúng tôi. Trải qua 3 năm hợp tác, tất cả các đơn hàng gần như được hoàn tất đúng theo như tiến độ cam kết. Đội ngũ nhân sự nhiệt tình, chu đáo và luôn chủ động hỏi về những yêu cầu thành phẩm để có thể hoàn tất đơn hàng như cam kết.